حمایت از حضور جامعه علمی حوزه لیزر و فوتونیک در سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

6 شهریور 1398 اطلاع‌رسانی:

حمایت از حضور جامعه علمی حوزه لیزر و فوتونیک در سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

به اطلاع دانشگاهیان، فعالان مراکز تحقیقاتی و استارتاپ‌های حوزه لیزر و فوتونیک می‌رساند؛ ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از حضور جامعه علمی کشور در سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران حمایت می‌نماید.