نشست تجاری ـ فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و چین برگزار می‌شود

23 مرداد 1398 اطلاع‌رسانی:

نشست تجاری ـ فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و چین برگزار می‌شود

ه اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت می‌رساند؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد از برگزاری نشست تجاری ـ فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و چین، در بازه زمانی 18 الی 23 آبان ماه سال جاری (9 الی 14 نوامبر 2019) حمایت نماید.