تشخیص آتش‌سوزی در محیط‌های خاص با استفاده از تغییر الگوی دینامیکی اسپکلی

13 آبان 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تشخیص آتش‌سوزی در محیط‌های خاص با استفاده از تغییر الگوی دینامیکی اسپکلی

گروهی متشکل از محققین دانشگاهی از دانمارک و نروژ سیستمی لیزری را توسعه داده‌اند که قادر به تشخیص آتش‌سوزی در محیط‌های خاص است. این سیستم مقدار نور یا طول موج آنرا اندازه نمی‌گیرد، بلکه چگونگی تغییر ضریب شکست ناشی از انتقال گرما به خاطر آتش‌سوزی بررسی می‌کند. بدین معنی که دیگر جذب نور توسط ذرات در محیط یا کم بودن نور مشکل نخواهد بود و آتش بدون شعله‌های مشخص نیز قابل شناسایی خواهد بود.