نخستین شتابدهنده تخصصی معدن و متالورژی کشور تاسیس می‌شود

18 آبان 1398 با همکاری ستاد؛

نخستین شتابدهنده تخصصی معدن و متالورژی کشور تاسیس می‌شود

با همکاری، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (تاصیکو) «نخستین شتابدهنده تخصصی حوزه معدن، فرآوری، صنایع معدنی و متالورژی در کشور»، تاسیس می‌شود.