فلزات مایع برای کنترل دقیق حرکت انسان

19 آبان 1398 سیستم‌های هوشمند و رباتیک- سنسورها؛

فلزات مایع برای کنترل دقیق حرکت انسان

دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی که قادر به نظارت بر حرکت بدن انسان باشند، زمینه بسیاری از برنامه‌های کاربردی ازجمله برنامه‌های کنترل سلامتی، توان‌بخشی و سایر موارد فراهم کرده است.