علم یادگیری ماشین برای مواد بهتر

25 آبان 1398 فناوری‌های مواد و ساخت؛

علم یادگیری ماشین برای مواد بهتر

از چند سال پیش، علم یادگیری ماشین، سر فصل عناوین علوم را از آن خود کرده است. در این زمینه، پیشرفت های زیادی با یافته های تکنولوژیکی در گستره وسیعی از کاربردها، از شیمی گرفته تا تشخیص چهره و سرگرمی در حال انجام است.