چاپ سه‌بعدی الکترونیک با استفاده از رویکرد چند ماده‌ای

27 آبان 1398 فناوری‌های چاپ سه‌بعدی؛

چاپ سه‌بعدی الکترونیک با استفاده از رویکرد چند ماده‌ای

فناوری‌های چاپ "جوهرافشان و غربال" نه‌تنها در صنعت گرافیک مورد استفاده قرار گرفته است بلکه به‌طور فزاینده‌ای نیز برای تحقیقات علمی و کارهای نمونه اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌ویژه چاپ مواد (نیمه) رسانا در دو دهه گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.