فناوری لیزر به کمک بیماران آلزایمر می‌آید

29 بهمن 1398 با حمایت معاونت علمی و فناوری:

فناوری لیزر به کمک بیماران آلزایمر می‌آید

در حال حاضر فناوری استفاده از لیزر برای کنترل بیماری آلزایمر در دنیا، از جمله زمینه‌هایی است که مطالعات متعددی روی آن انجام می‌شود. در ایران نیز، شرکت‌های دانش بنیان هم‌زمان با همتایان بین المللی خود در حال کار بر روی این فناوری هستند.