اوراسیا مقصد بعدی دانش‌بنیان‌های ایرانی است

30 بهمن 1398 اطلاع‌رسانی:

اوراسیا مقصد بعدی دانش‌بنیان‌های ایرانی است

ایران یکی از اعضای اتحادیه تجاری اوراسیا است. قاره وسیعی که از ترکیب دو قاره اروپا و آسیا به وجود آمده است.