کاربردی‌سازی پایان‌نامه‌های دانشگاهی

5 اسفند 1398 اطلاع‌رسانی:

کاربردی‌سازی پایان‌نامه‌های دانشگاهی

جشنواره و مسابقه «پاناسه» با هدف تلاش برای کاربردی‌سازی پایان‌نامه‌های دانشگاهی توسط معاونت برگزار خواهد شد. این رویداد فرهنگساز باعث آگاهی جامعه از اهمیت پایان‌نامه‌ها و دستاوردهای علمی می‌شود و در آن دانشجویان یافته‌های پژوهشی خود را در 3 دقیقه با زبانی ساده بیان و معرفی می‌کنند.