ساخت نانوساختارهای پیچیده با استفاده از الکترواسپینینگ

20 اسفند 1398 فناوری مواد و ساخت؛

ساخت نانوساختارهای پیچیده با استفاده از الکترواسپینینگ

نانوساختارهای پیچیده را می‌توان به‌طور گسترده‌ای در طبیعت یافت، به‌عنوان‌مثال نانوبلورهای مغناطیسی و بلورهای موم آبگریز 1 نانومتری. نانوساختارها برای تولید نانو موادهای کاربردی جدید، به ویژه مواد چندمنظوره که ناشی از اقدامات هم‌افزایی چندین ماده فعال هستند بسیار مفید هستند.