تسهیلات بیمه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان رسید

24 اسفند 1398 با حمایت معاونت علمی و فناوری:

تسهیلات بیمه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان رسید

بسته حمایتی مصوب شده برای تسهیل امور جاری شرکت‌های دانش بنیان به تدریج توسعه یافته است. تسهیلات بیمه‌ای یکی از مواردی است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش بنیان عرضه می‌شود.