روش جدید تولید پلیمرهای مورد نیاز جوهرهای رسانا

5 فروردین 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

روش جدید تولید پلیمرهای مورد نیاز جوهرهای رسانا

یک گروه تحقیقاتی در سوئد، با ترکیب کردن دو پلیمر نارسانا با خواص مختلف، ماده آلی دارای توانایی هدایت فوق‌العاده تولید کرده است که نیازی به دوپه شدن ندارد.