طراحی آلیاژهای با آنتروپی متوسط و انعطاف‌پذیری بالا برای کاشت دندان

24 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

طراحی آلیاژهای با آنتروپی متوسط و انعطاف‌پذیری بالا برای کاشت دندان

در مطالعات اخیر، با استفاده از محاسبات ترمودینامیکی، آلیاژهای با آنتروپی متوسط طراحی شده‌اند. تولید مواد جدید با استحکام و انعطاف‌پذیری بالا، مدول پایین و زیست سازگاری بالا، یک تقاضای دائمی در زمینه ایمپلنت‌های جراحی است.