دانش‌بنیان‌های ایرانی فرصت‌های صادراتی به اسپانیا را می‌شناسند

28 اردی بهشت 1399 اطلاع‌رسانی:

دانش‌بنیان‌های ایرانی فرصت‌های صادراتی به اسپانیا را می‌شناسند

به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فعالیت ستاد می‌رساند؛ کارگزار صادراتی همکار با مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اسپانیا در یک وبینار تخصصی راه‌کارهای صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان‌ها به کشور اسپانیا را ارائه می‌کند.