دانش‌بنیان‌ها از تخفیف 50درصدی بهارانه آزمایشگاهی استفاده کنند

29 اردی بهشت 1399 اطلاع‌رسانی:

دانش‌بنیان‌ها از تخفیف 50درصدی بهارانه آزمایشگاهی استفاده کنند

شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از ارکان زیست‌بوم فناوری و نوآوری یکی از مخاطبان تخفیفات بهارانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. بهار سال 99 هم با تخفیفات 50 درصدی استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای این شرکت‌ها همراه است. همه دانش‌بنیان‌ها می‌توانند از این تخفیفات بهره‌مند شوند.