اثرات تغییر فاز، رئولوژی و اندازه فاز پرکننده در تقویت هدایت حرارتی در رنگ‌های گرافنی

31 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

اثرات تغییر فاز، رئولوژی و اندازه فاز پرکننده در تقویت هدایت حرارتی در رنگ‌های گرافنی

وشش‌های دارای رسانایی حرارتی بالا در زمینه‌هایی مانند صنعت خودرو و هوافضا توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است. گرافن از انواع پرکننده‌ای است که در تقویت هدایت حرارتی رنگ استفاده می‌شود. از طرفی، پوشش‌های استفاده شده‌ای که دارای جز پرکننده هستند معمولاً یا با ویسکوزیته بالای رنگ پوشش ویا با خاصیت ذاتی مواد پرکننده محدود می‌شوند.