دور پنجم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی مشترک محققان ایران و چین آغاز شد

6 خرداد 1399 اطلاع‌رسانی:

دور پنجم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی مشترک محققان ایران و چین آغاز شد

«صندوق علمی مشترک راه ابریشم» عنوان فراخوان منتشر شده از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با همکاری آکادمی علوم چین است که اکنون پنجمین دوره خود را تجربه می‌کند.