کنترل گازهای گلخانه‌ای با تبدیل دی اکسید کربن به کربن جامد

20 اسفند 1397 فناوری‌های مواد و ساخت؛

کنترل گازهای گلخانه‌ای با تبدیل دی اکسید کربن به کربن جامد

گروه تحقیقاتی تحت هدایت دانشگاه RMIT استرالیا، روش جدید را ایجاد نموده که می‌تواند دی اکسید کربن را از گاز به ذرات جامد کربن تبدیل کند.