دستیابی به پلیمری جدید با قابلیت تغییر در هدایت حرارتی

21 اسفند 1397 فناوری‌های مواد و ساخت؛

دستیابی به پلیمری جدید با قابلیت تغییر در هدایت حرارتی

در پژوهشی جدید در دانشگاه ایلینوی محققان پلیمری را طراحی و تولید کرده‌اند که قابلیت تغییر خواص هدایت حرارتی با تحریک نوری را دارد.