تجهیزات موجود آزمایشگاه‌ها بهینه‌سازی می‌شود

9 مرداد 1398 رییس مرکز :

تجهیزات موجود آزمایشگاه‌ها بهینه‌سازی می‌شود

رییس مرکز شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه برخی تجهیزات آزمایشگاهی به جا و درست مورد استفاده قرار نمی گیرند، گفت: با تلاش شبکه، این تجهیزات بهینه سازی خواهد شد.