برگزاری کارگاه فنی و آموزشی فناوری فوتونیک برای مدارس برتر

11 شهریور 1398 درخواست طرح پیشنهادی (RFP):

برگزاری کارگاه فنی و آموزشی فناوری فوتونیک برای مدارس برتر

با عنایت به اهمیت استعدادیابی و تربیت نیروی انسانی خلاق، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، از فعالان حوزه فوتونیک و لیزر دعوت می‌نماید ضمن مشخص نمودن موارد زیر، نسبت به تنظیم و ارسال پیشنهاد‌های همکاری خود به این ستاد اقدام نمایند.