تمدید مهلت ارسال طرح پیشنهادی برای برگزاری کارگاه فنی و آموزشی فناوری فوتونیک برای مدارس برتر

31 شهریور 1398 اطلاع‌رسانی:

تمدید مهلت ارسال طرح پیشنهادی برای برگزاری کارگاه فنی و آموزشی فناوری فوتونیک برای مدارس برتر

مهلت ارسال طرح پیشنهادی (RFP) برای برگزاری کارگاه فنی و آموزشی فناوری فوتونیک برای مدارس برتر، تا 15 مهرماه سال جاری تمدید شد.