لیزر به کمک معتادان ایرانی می آید

13 مهر 1398 پژوهش مشترک محققان لیزر و عصب شناسان

لیزر به کمک معتادان ایرانی می آید

پژوهشگران ایرانی پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی با کمک متخصصان عصب شناسی برای نخستین بار در کشور ، فناوری استفاده از لیزر برای درمان معتادان را با موفقیت بر روی حیوانات آزمایش کردند.