موفقیت پلاسما در تولید میکروالکترونیک‌ها

16 مهر 1398 فناوری‌های ساخت و فوتونیک؛

موفقیت پلاسما در تولید میکروالکترونیک‌ها

اخیرا تحولات زیادی در استفاده از پلاسما به‌عنوان یک تکنیک حکاکی برای سیلیکون صورت گرفته است.