LED های هیبریدی برای استفاده در تکنولوژی LiFi

17 مهر 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

LED های هیبریدی برای استفاده در تکنولوژی LiFi

یک تیم تحقیقاتی از کالج شهر نیویورک (CUNY) یک LED جدید را با استفاده از لایه های اتمی متوالی از مواد نیمه هادی را در یک کاواک نوری ساخته است. این LED در دمای اتاق و با استفاده از تک لایه تنگستن دی سولفید (WS2) به عنوان ماده نور گسیل، عمل می کند.