کتاب پیشرفت‌های اخیر در فرایندهای پلیمری در سال 2020، چاپ شد

23 فروردین 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

کتاب پیشرفت‌های اخیر در فرایندهای پلیمری در سال 2020، چاپ شد

این مجموعه، آخرین نتایج حاصل از تحقیقات و دانش در زمینه فناوری پلاستیک را به اشتراک گذاشته است.