توسعه چارچوب سه بعدی بافتی برای تهیه تصاویر پزشکی در کاربردهای زیست‌سنجی

26 فروردین 1399 فناوری مواد و ساخت؛

توسعه چارچوب سه بعدی بافتی برای تهیه تصاویر پزشکی در کاربردهای زیست‌سنجی

مهندسی بافت به کمک رایانه، نمونه‌سازی سریع یا تکنیک ساخت شکل آزاد جامد (SFF)، نقش مهمی در توسعه چارچوب‌های بافت متخلخل برای بازسازی سلول‌هایی با شکل، اندازه و حجم حفره مناسب دارد، به‌گونه‌ای که سلول‌های خاصی می‌توانند هنگام تامین مواد مغذی، در این داربست‌ها نفوذ کرده و توسعه یابند.