مدل‌سازی رفتار آلیاژهای حافظه‌دار و دستگاه‌های مبتنی بر آن‌ها

22 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

مدل‌سازی رفتار آلیاژهای حافظه‌دار و دستگاه‌های مبتنی بر آن‌ها

محققان دانشگاه Campania Luigi Vanvitelli در ایتالیا، به تازگی تحقیقات جدیدی را در زمینه بررسی رفتار آلیاژهای حافظه‌دار و وسایلی که در آن از این آلیاژها استفاده می‌شود، انجام داده‌اند.