بهبود خواص مکانیکی لاستیک‌های طبیعی با استفاده از کربن سیاه (N550)

11 خرداد 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

بهبود خواص مکانیکی لاستیک‌های طبیعی با استفاده از کربن سیاه (N550)

لاستیک طبیعی یکی از مواد مهم در صنایع تولیدی با کاربردهای متفاوتی از کفش تا صنایع هواپیمایی است. اخیرا تحقیقاتی روی ماهیت این مواد انجام شده است تا اثرپذیری آن در عمکرد خود تمیز شوندگی از آب، گرد و غبار و ... را افزایش دهند.