خدمات الکترونیک
صفحه اصلی > معرفی ستاد 
معرفی ستاد

مواد پیشرفته کلید توسعه فناوری و تولید ثروت در کشورهاست. حوزة فناوري‌هاي مواد پيشرفته، شامل فلزات، سراميك‌ها، پليمرها و كامپوزيت‌هاي پيشرفته و فرايندهاي ساخت و توليد آنهاست. توسعة اغلب فناوري‌هاي پيشرفته (از قبيل هوافضا، انرژي‌هاي تجديدپذير، ميكروالكترونيك، زيست‌فناوري و...)، در گرو دسترسي به مواد پيشرفته و فناوري‌هاي مرتبط با آن است؛ نگاهي به محدودیت های سال‌هاي گذشته كشور در دست یابی به برخی از این مواد، به خوبي مبين اهميت كليدي اين حوزه مي‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و اهتمام معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته با هدف ساماندهي، کمک به ارتقای وضعیت تولید، تجاری‌سازی، توسعه فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با تولید مواد و ساخت پیشرفته تشکیل شده است.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir